Trakų rajono savivaldybės administracijos užsakymu pradėtas rengti Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintas techninis darbo projektas

Projekto tikslas: užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą, ekosistemų paslaugų ir žaliosios infrastruktūros skatinimą, kraštovaizdžio estetinio potencialo ir ekologinio stabilumo palaikymą ir didinimą Trakų m. senamiestyje, kultūros paveldo objektų ir gamtinio karkaso teritorijose.

Projekto uždaviniai:

  • želdynų kūrimo ir tvarkymo priemonėmis formuoti kultūros paveldo objektų ir gamtinio karkaso teritorijose esančių teritorijų kraštovaizdį, gerinti kraštovaizdžio vertybių būklę;
  • atkurti, išryškinti kraštovaizdžio funkcijas ir vertybes;
  • užtikrinti kraštovaizdžio, atskirų jo elementų išsaugojimą, atkūrimą ir reprezentavimą;
  • didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą ir ekologinį stabilumą, numatant gamtinių kraštovaizdžio objektų apsaugos, panoramų bei perspektyvų atvėrimo, želdynų tvarkymo ir estetinės vietovės būklės gerinimo priemones.

Nuomonę apie tai, kas visuomenei svarbu planuojamoje tvarkyti teritorijoje galima teikti:

  • paštu: Trakų rajono savivaldybė, Architektūros skyrius, Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai;
  • telefonu Nr. (8 528) 58 312;
  • el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.