Informuojame apie viešo supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita protokolą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – V. Sutkaus prekybos įmonė (158205943) K. Donelaičio g. 62, Jurbarkas Tel. (8 613) 25 861
Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjai – UAB „Daugėla“ ir Dominykas Jankevičius, Plento g. 16, 55329 Kalnėnų k., Jonavos r. tel. 8 628 88 482, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – žuvies perdirbimo cechas
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Gegužės 1-osios g. 1, Jurbarkų k., Jurbarko r. sav.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyko 2018 m. vasario 7 d. 17:00 val. Jurbarkų seniūnijoje, Mokytojų g. 3 Jurbarkai, Jurbarko r.

Visuomenė su protokolu gali susipažinti PVSV dokumentų rengėjo buveinėje (aukščiau nurodytu adresu) ir šioje interneto svetainėje (viešo supažindinimo protokolas pateikiamas žemiau).

Informuojame, kad visuomenė gali pateikti pastabas dėl protokolo per 3 darbo dienas nuo jo pateikimo visuomenei susipažinti dienos (2018-02-13). Pastabos dėl protokolo turi būti teikiamos raštu arba aukščiau nurodytu elektroniniu paštu, nurodant teikėjo vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą.