UAB „Daugėla“ parengė šiuos specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus (specialiuosius planus):

      Druskininkų savivaldybės vandens telkinių ir jų pakrančių specialusis planas. Užsakovas – Druskininkų savivaldybės administracija.

–   Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės teritorijos bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas. Užsakovas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

      Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Užsakovas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija. Partneris – V. Žulio firma „Kumponas“.

–    Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo planas. Užsakovas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

      Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų specialusis planas. Užsakovas – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

      Jurbarko rajono savivaldybės dviračių takų plėtros specialusis planas. Užsakovas – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

 –   Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo planas. Užsakovas –Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

      Kelmės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas. Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija.

–    Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas. Užsakovas. Kėdainių rajono  savivaldybės administracija.

      Klaipėdos rajono Priekulės ir Gargždų miestų nuotekų siurblinių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas. Užsakovas – AB „Klaipėdos vanduo“.

      Kretingos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtros specialusis planas. Užsakovas – Klaipėdos universitetas.

–    Marijampolės darnaus judumo planas. Užsakovas - Marijampolės savivaldybės administracija. Partneriai –  UAB "Peritus", UAB "Strateginiai transporto sprendimai".

      Mažeikių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas. Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

      Mažeikių miesto lietaus nuotekų specialusis planas. Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

      Mažeikių miesto teritorijos turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų specialusis planas. Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

      Mažeikių miesto želdinių ir jų tvarkymo specialusis planas. Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

      Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Partneris – V. Žulio firma „Kumponas“.

      Panevėžio rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas. Užsakovas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija.

      Plungės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas. Užsakovas – Plungės rajono savivaldybės administracija.

      Radviliškio rajono vandenviečių požeminio vandens ištirtų išteklių įvertinimo ataskaita. Užsakovas – UAB „Radviliškio vandenys“.

      Šiaulių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas. Užsakovas – Šiaulių rajono savivaldybės administracija. Partneris – UAB J. Jonyno „Ecofirma“.

–   Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plano sprendiniai. Užsakovas – UAB "Urbanistika".

      Šilalės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Užsakovas – Šilalės rajono savivaldybės administracija. Partneris – V. Žulio firma „Kumponas“.

      Tauragės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracija.

–    Telšių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas. Užsakovas – Telšių rajono savivaldybės administracija.

      Utenos rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas. Užsakovas – UAB „Utenos vandenys“.