UAB „Daugėla“ parengė šių užterštų teritorijų tvarkymo planus, techninius projektus ir (ar) atliko ekogeologinius tyrimus:

        Akmenės rajono, Mergeluičių k. buvusio pesticidų sandėlio teritorijos sutvarkymo techninis projektas. Užsakovas – Akmenės rajono savivaldybės administracija. Partneris – V. Žulio firma „Kumponas“.

        Alytaus rajono, Krokialaukio seniūnijoje, Čiurlionių II k. buvusio pesticidų sandėlio užterštos teritorijos tvarkymo planas. Užsakovas – Alytaus rajono savivaldybės administracija. Partneris – Jono Jonyno „Ecofirma“.

        Alytaus rajono, Krokialaukio seniūnijoje, Čiurlionių II k. buvusio pesticidų sandėlio teritorijos ekogeologinių tyrimų ataskaita. Užsakovas – Alytaus rajono savivaldybės administracija. Partneris – Jono Jonyno „Ecofirma“.

        Alytaus rajono, Nemunaičio k. buvusios naftos bazės teritorijos ekogeologinių tyrimų ataskaita. Užsakovas – Alytaus rajono savivaldybės administracija. Partneris – Jono Jonyno „Ecofirma“.

        Alytaus rajono, Nemunaičio k. buvusios naftos bazės teritorijos tvarkymo planas. Užsakovas – Alytaus rajono savivaldybės administracija.

        Marijampolio k. buvusių pesticidų sandėlių užterštos teritorijos sutvarkymo planas ir užterštos teritorijos įvertinimas. Užsakovas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Partneris – Jono Jonyno „Ecofirma“.

        Stakminių km., Tryškių sen., Telšių rajono buvusio pesticidų sandėlio užterštos teritorijos tvarkymo planas ir užterštos teritorijos įvertinimas. Užsakovas – Telšių rajono savivaldybės administracija. Partneris – Jono Jonyno „Ecofirma“.

        Trakų rajono, Žaizdrių k. naudotų padangų aukštelės užterštos teritorijos tvarkymo planas. Užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.

        Vilniaus rajono, Mostiškių k. buvusio pesticidų sandėlio užterštos teritorijos sutvarkymo/sandėlio griovimo planas. Užsakovas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

        Vilniaus rajono, Mostiškių k. buvusio pesticidų sandėlio užterštos teritorijos ekogeologinių tyrimų ataskaita. Užsakovas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Partneris – Jono Jonyno „Ecofirma“.