UAB „Daugėla“ parengė šiuos detaliuosius teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius planus):

        Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4184/0300:649), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Užuežerės k. detalusis planas. Užsakovas – privatus fizinis asmuo.

        Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4184/0300:640), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k. detalusis planas. Užsakovas – privatus fizinis asmuo.