UAB „Daugėla“ vykdė šiuos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo projektus:

     „Babruko ežero valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos (PAV) poveikio aplinkai vertinimo, PAV programos rengimas, PAV ataskaitos rengimas, visuomenės dalyvavimo procedūros. Užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.

     „Buvusio Marijampolio k. pesticidų sandėlio sutvarkymo bei užterštos teritorijos valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

     „Buvusių Tryškių pesticidų sandėlio sutvarkymas bei užterštos teritorijos valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas – Telšių rajono savivaldybės administracija.

     „Dapkūniškių kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Molėtų rajono savivaldybės administracija.

     „Deltuvos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių rekonstrukcija“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Šlapių Priemiesčio kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacija.

     „Derežnyčios upelio valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas – Varėnos rajono savivaldybės administracija.

     „Didžiulio ežero valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, PAV programos rengimas, PAV ataskaitos rengimas, visuomenės dalyvavimo procedūros. Užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.

     „Gavaičio ežero valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, PAV programos rengimas, PAV ataskaitos rengimas, visuomenės dalyvavimo procedūros. Užsakovas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

     „Lentvario ežero valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, PAV programos rengimas, PAV ataskaitos rengimas, visuomenės dalyvavimo procedūros. Užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.

     „Masčio ežero valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, PAV programos rengimas, PAV ataskaitos rengimas, visuomenės dalyvavimo procedūros. Užsakovas – Telšių rajono savivaldybės administracija.

     „Onuškio ežero valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.

     „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadovo parengimas“. Užsakovas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

     „Skaudvilės miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – UAB „Tauragės vandenys“.

     „Skryto ežero valymas (I ir II etapai)“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas – Visagino savivaldybės administracija.

     „Tauragės miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – UAB „Tauragės vandenys“.

     „Veprių ežero šiaurinės dalies ir Geležės upelio patvankų valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

     „Visagino ežero valymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas – Visagino savivaldybės administracija.

     „Žalvarių vandens malūno užtvankos ir tvenkinio sutvarkymas“. Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas – privatus fizinis asmuo.