UAB „Daugėla“ vykdė šiuos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo projektus:

      Druskininkų savivaldybės vandens telkinių ir jų pakrančių specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Užsakovas – Druskininkų savivaldybės administracija.

      Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

      Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės teritorijos bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Užsakovas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

      Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

      Jurbarko rajono savivaldybės dviračių takų plėtros specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

      Kretingos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtros specialusis planas. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Kretingos rajono savivaldybės administracija.

      Mažeikių miesto lietaus nuotekų tinklų specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

      Mažeikių miesto teritorijos turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

      Mažeikių miesto želdinių ir jų tvarkymo specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

      Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

      Šilalės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 2008-2014 metų specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Šilalės rajono savivaldybės administracija.

      Tauragės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracija.