UAB „Daugėla“ administravo šiuos projektus:

        „Biržuvėnų dvaro sodybos pritaikymas viešosioms reikmėms“ (2004-LT0061-IP-1EEE). Užsakovas – Telšių rajono savivaldybės administracija.

        „Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijos modernizavimas“ ( VP3-1.4-AM-07-V-01-002). Užsakovas – Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas.

        „Užterštų teritorijų Ukmergės kariniame miestelyje sutvarkymas“ (VP3-1.4-AM-06-R-01-002). Užsakovas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

        „Praeities taršos likvidavimas Krokialaukio seniūnijoje“ (VP3-1.4-AM-06-R-11-001). Užsakovas – Alytaus rajono savivaldybės administracija.

        „Lentvario ežero pietinės dalies praeities taršos padarinių pašalinimas“ BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0007. Užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.

        „Nemenčios upelio ankstesnių taršos padarinių likvidavimas“ BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0009. Užsakovas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

        „Gavaičio ežero buvusios taršos padarinių likvidavimas“ BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0010. Užsakovas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

        „Masčio ežero praeities taršos padarinių pašalinimas“ BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0026. Užsakovas – Telšių rajono savivaldybės administracija.

        „Didžiulio ežero praeities taršos padarinių likvidavimas“ BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0029. Užsakovai – Vilniaus apsk. viršininko administracija, Trakų rajono sav. administracija.