UAB „Daugėla“ parengė technines užduotis šiems projektams:

        Pikeliškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo projektas. Užsakovas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

        Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo projektas. Užsakovas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija.