Ignalinos rajono savivaldybės administracijos užsakymu pradėtas Ignalinos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas

Specialiojo plano koregavimo pagrindas: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V2 - 432 „Dėl Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo“.

Planavimo organizatorius: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 70, 30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233, faks. (8 386) 53 148, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., adresas internete: www.ignalina.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Planuojama teritorija: Ignalinos rajonas.

Planavimo objektas: esama ir planuojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Ignalinos rajono teritorijoje.

Planavimo tikslas: patikslinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.

Planavimo uždaviniai:

  • vadovaujantis viešojo vandens tiekimo vandenviečių požeminio vandens ištirtų išteklių įvertinimo ataskaitomis, nustatyti viešojo vandens tiekimo vandenvietėms apsaugos zonas;
  • patikslinti esamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir atitinkamai pakoreguoti gyvenamųjų vietovių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo schemas bei specialiojo plano tekstinę dalį;
  • nustatyti rajono teritorijoje esančių nuotekų valymo įrenginių sanitarines apsaugos zonas;
  • numatyti Ceikinėlių kaimui centralizuotą geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą;
  • pakoreguoti specialiojo plano pagrindinį brėžinį atsižvelgiant į jau pastatytą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Decentralizuota vandens tiekimo teritorija yra visa rajono teritorija, išskyrus centralizuoto viešojo vandens tiekimo teritorijas;
  • nustatyti gretimiems žemės sklypams specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kurios atsiras nustatant vandenviečių apsaugos zonas ir nuotekų valymo įrenginių sanitarines apsaugos zonas, ir apie tai informuoti žemės savininkus ir valstybinės žemės patikėtinį.

Informacija apie strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV): bendrųjų sprendinių formavimo stadijos metu bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūros (2014-12-23 LRV nutarimu Nr. 1467 patvirtintame Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo aprašo pakeitime nustatyta tvarka).